ZORGMODULES

Om sterker in het leven te staan

Waarom modules

Veel mensen blijken te worstelen met problemen die te herleiden zijn tot dezelfde thema’s. Daarom behandelen we deze thema’s in wat we ‘zorgmodules’ noemen. We merken dat deelnemers hier zeer door gezegend worden.  

Werkwijze

Elke module bestaat uit vijf lesavonden.  We geven onderwijs, waarbij we gebruikmaken van visuele elementen die helpen om e.e.a. te onthouden en te begrijpen. Elke deelnemer werkt daarnaast zelfstandig een dagboekje door waarin de stof nog een keer besproken wordt. En tenslotte: gedurende de lesavonden zijn er bedieningsmomenten. Deelnemers kunnen zelf keuzes maken en er wordt voor hen gebeden. We zien de Heilige Geest op deze momenten krachtig werken. 

Op dit moment bieden we de volgende modules aan:

De gevonden zoon: over onze identiteit in Christus

Losgelaten: over vergeving