Zorgmodules

Op dit moment bieden wij drie verschillende modules. Deze modules bestaan elk uit een aantal avonden en wat huiswerk. Elke avond heeft elementen van onderwijs, groepsgesprek en gebed.

I: Module ‘De gevonden zoon: over onze identiteit in Christus

Veel problemen vinden hun oorzaak in te weinig zicht op hoe God naar ons kijkt: als Zijn geliefde kinderen. In deze module gaan we met elkaar de diepte in om te ontdekken wat het betekent een kind van God te zijn.

Meer info over data en inschrijving vind je hier.

II: Module ‘Losgelaten‘: over vergeving

Vergeving is vanzelfsprekend toch? Of niet helemaal? Als we dingen in onze levens ‘laten zitten’ leidt dit tot emotionele problemen. God wil graag recht doen aan al onze pijn, juist door ons te leren te vergeven.

Meer info over data en inschrijving vind je hier

III: Binnenkort: Module ‘Ken de Waarheid’

Wat je gelooft in je hart bepaalt je richting. Bestaan er dan leugentjes om bestwil? Hoe weet je het als je een leugen gelooft? Want van het geloven van leugens kan je behoorlijk last hebben. In deze module kijken we naar wat we geloven over God, onszelf, anderen en de wereld en richten we ons op  het kennen van de Waarheid.  

Data: deze module is nog niet gepland