ZORGVRAAG


Het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft.

Romeinen 1: 16

We leven in een gebroken wereld. Mensen kunnen beschadigd raken, worstelen met onverwerkte gebeurtenissen uit de jeugd of vast zitten in heftige situaties in het heden. De Heer Jezus is gekomen om gebrokenen van hart te verbinden en gevangenen vrij te maken. Hij belooft ons rust als we bij Hem komen met alles wat ons belast.

Het is mogelijk via Crossing Point counseling te ontvangen, waarbij we sterk de nadruk leggen op gebedsbediening. Dit omdat onze ervaring leert dat gebed soms vele malen sneller resultaat oplevert dan counseling (alleen). 

De problematiek waar we mee te maken hebben varieert van relatief licht, tot slachtoffers van emotioneel of seksueel misbruik. We zien God bijzondere dingen doen op het gebied van traumaverwerking/innerlijk herstel. 

In onze benadering houden we rekening met de invloed van de onzichtbare of geestelijke wereld. Occulte belasting, door welke oorzaak dan ook, kan enorm psychisch lijden veroorzaken. Een gebed voor geestelijke vrijheid doet dan letterlijk wonderen.

God is nabij de gebrokenen van hart.

We zoeken in elke bijeenkomst de leiding van de Heilige Geest. We bidden voor innerlijk herstel en, indien aan de orde, voor bevrijding. We gaan ervan uit dat de Heer Jezus gezag heeft over álle levensgebieden en we zien dat naarmate cliënten leren om aspecten van hun leven aan Hem te onderwerpen, het beter gaat. Veelal heeft dit te maken met een verandering van hoe iemand tegen God, zichzelf en de wereld aankijkt. Als de Heer Jezus Zelf een leugen openbaart die een cliënt gelooft, maakt dat meer indruk dan dat wij iets zeggen met onze wijsheid.

In onze hulpverlening ligt het zwaartepunt bij gebed

Het evangelie is goed nieuws! Religieuze vertekeningen van het evangelie kunnen maken dat mensen vast komen te zitten in angst, minderwaardigheid, schuld en schaamte. Soms is er dan ook  Bijbels onderwijs nodig zodat mensen Gods waarheid gaan zien over God en zichzelf. Enkele veel voorkomende thema’s behandelen we dan ook in onze ‘zorgmodules’. Soms zullen we, voordat we iemand individueel in zorg nemen, als voorwaarde stellen dat ze één of meerdere van deze modules volgen. 

 

De waarheid maakt je vrij!

Relatie met de reguliere hulpverlening

Soms treffen we cliënten die vastgelopen zijn in de reguliere hulpverlening, of daar niet terecht konden. Het komt ook voor dat er paralleltrajecten zijn waarbij we, zo mogelijk, de te varen koers op elkaar afstemmen. Indien nodig zoeken we contact met een (christen)psychiater of psycholoog. Het gebeurt ook wel voor dat cliënten na een traject bij ons, nog de reguliere hulpverlening opzoeken. 

Intake en werkwijze

 

Als je contact met ons gezocht hebt en we denken op basis daarvan dat we hulp kunnen bieden, zullen we eerst een afspraak maken voor een intakegesprek. Doel van dit gesprek is kennismaking en verdere verkenning van het probleem. Als wij én jij denken dat we iets voor jou kunnen betekenen, zullen we ofwel eenmalig gedurende ongeveer twee uur met je bidden, ofwel een traject starten van meerdere bijeenkomsten van ieder ongeveer twee uur. Indien mogelijk plannen we dan met een frequentie van eens in de twee weken een bijeenkomst. Na elke twee bijeenkomsten zullen we kort evalueren om samen te kijken of wij en jij vinden dat onze hulp zinvol is. 

met ons op weg; en dan?

Wat kun je van ons verwachten?

Als we met jou op weg gaan, zullen we  proberen jou zo goed mogelijk te helpen. We maken tijd voor je en investeren in jouw leven. Eén van de voordelen van onze zorg is dat we niet gebonden zijn aan contracten die tijd beperken of snelheid van verandering afdwingen. Omdat we geloven dat de Heer Jezus alle gezag heeft in de hemel en op de aarde, is onze wens dat jij vrij zult zijn en zult leven in de bestemming die God voor je heeft. 

 

Wat verwachten we van jou?

Het is belangrijk dat jij met ons  investeert in je eigen leven. Praktisch betekent dit dat je afspraken die je met ons maakt alleen afzegt als er sprake is van overmacht. Ook is het belangrijk dat ‘het probleem je vijand is’. Wij kunnen voor je bidden, je Gods waarheid en principes voorhouden, maar nooit voor jou keuzes maken. 

 

Tijden en locatie

We werken in principe op woensdag, donderdag en vrijdag (overdag) en maken dan gebruik van een spreekkamer in de voormalige polikliniek van de Hoop GGZ, Grand Combin 2A, 5624 NM Eindhoven. Dit is een tijdelijke locatie. 

Bij uitzondering kunnen we een afspraak maken op maandag overdag. 

Kosten

Onze wens is dat deze zorg voor iedereen toegankelijk is en in principe bieden we dit gratis aan. Onze hulp en zorgmodules worden dan ook gefinancierd uit giften. Als je onze hulp vraagt, vragen we jou om, als je dat kunt, via een gift bij te dragen aan ons werk.