Zorgvraag

De wereld is complex. Veel mensen lopen ergens een keer vast in het leven. Men kan beschadigd zijn door onverwerkte gebeurtenissen uit de jeugd of door heftige situaties in het heden. Een rugzak kun je lang dragen, maar deze kan ineens te zwaar worden als zich situaties voordoen die extra belasting geven. Ineens merk je dat het allemaal te veel is.

Het is mogelijk via Crossing Point counseling te ontvangen, waarbij we sterk de nadruk leggen op gebedsbediening. Dit omdat onze ervaring leert dat gebed soms vele malen sneller gaat dan counseling (alleen).

We zoeken in elke bijeenkomst de leiding van de Heilige Geest. We bidden voor innerlijk herstel en, indien aan de orde, voor bevrijding. Wij zien ook dat naarmate cliënten meer leren om al hún levensgebieden aan Hem te onderwerpen, het beter gaat. Veelal heeft dit te maken met een verandering van hoe iemand tegen God, zichzelf en de wereld aankijkt en hoe men omgaat met nare ervaringen. We gaan ervan uit dat de Heer Jezus gezag heeft op álle levensgebieden. Als Hijzelf een leugen openbaart die een cliënt gelooft, merken we dat dit meer indruk maakt dan dat wij iets zeggen met onze wijsheid. Soms ook is er Bijbels onderwijs nodig zodat mensen Gods waarheid gaan zien over God en zichzelf. Enkele veel voorkomende thema’s behandelen we dan ook in onze ‘zorgmodules’. Soms zullen we, voordat we iemand in zorg nemen, aanraden om één of meerdere van deze modules te volgen.

De problematiek waar we mee te maken hebben varieert van relatief licht, tot slachtoffers van emotioneel of seksueel misbruik. We zien God bijzondere dingen doen op het gebied van traumaverwerking/innerlijk herstel. In onze benadering houden we duidelijk rekening met de invloed van de bovennatuurlijke of geestelijke wereld. Occulte belasting, door welke oorzaak dan ook, kan enorm psychisch lijden veroorzaken. Een gebed voor geestelijke vrijheid doet dan letterlijk wonderen.

Relatie reguliere hulpverlening

We zijn ons er zeer van bewust dat gebed niet het antwoord is op alle problemen. Waar mogelijk en nodig zullen we dan ook samenwerken met de reguliere hulpverlening. We hebben soms cliënten die vastgelopen zijn in de reguliere hulpverlening. Soms zijn er paralleltrajecten waarbij het voorkomt dat we de te varen koers op elkaar afstemmen. Soms zullen mensen de reguliere hulpverlening ook opzoeken als ze bij ons geweest zijn. Indien nodig zoeken we contact met een (christen)psychiater of psycholoog om ons te laten adviseren.

Werkwijze

Als je contact met ons gezocht hebt en we denken op basis daarvan dat we hulp kunnen bieden, zullen we eerst een afspraak maken voor een intakegesprek. In dit gesprek zullen we kennis maken en het probleem verder verkennen. Als wij én jij denken dat we iets voor jou kunnen betekenen, zullen we ofwel eenmalig gedurende ongeveer twee uur met je bidden (al of niet meteen), ofwel een ’traject’ starten van meerdere bijeenkomsten van ieder ongeveer twee uur. Indien mogelijk hanteren we een frequentie van eens in de twee weken een bijeenkomst. Na elke twee bijeenkomsten zullen steeds kort evalueren om samen te kijken of wij en jij vinden dat onze hulp zinvol blijkt.

Locatie van zorg

We verlenen onze zorg nooit bij cliënten thuis. We werken in principe op donderdag en vrijdag (overdag) en maken dan gebruik van een spreekkamer in het gebouw van de Hoop GGZ, Grand Combin 2A, 5624 NM Eindhoven.

Bij uitzondering kunnen we een afspraak maken op maandag of woensdag overdag. Dit zal dan plaats vinden in een spreekkamer van ‘De Bron’, Elburglaan 51, 5651 EH Eindhoven

Kosten

In principe is onze hulp gratis. Onze hulp en daarmee ons levensonderhoud wordt deels gefinancierd uit giften. Het overmaken van een gift wordt gewaardeerd.

Meer info daarover vind je hier.

Hulpvraag?

Spreekt dit alles je aan en heb je een hulpvraag, dan kun je contact opnemen via:

contact