OVER

Crossing Point

Ontstaan, heden, toekomst

Ontstaan

Crossing Point is ontstaan vanuit geleverde geestelijke en psychosociale zorg in de Bron in Eindhoven. De toestroom van mensen groeide en we kregen te maken met misbruikslachtoffers, mensen die worstelden met trauma’s, identiteitsproblemen, occulte belasting, verslavingen etc.  De noodzaak voor een interkerkelijke bediening en toerusting ontstond. We hebben ons vooral ontwikkeld op het gebied van gebedsbediening. Thema’s die we veel tegenkomen, behandelen we in groepen in onze modules. Ons gebed was en is dat God ons mensen toevertrouwt die in de reguliere hulpverlening moeilijk genezing vinden. 

Crossing Point is een initiatief van Hans Savert en Ingeborg Verleg

Heden

Ondertussen weten veel mensen de weg naar ons te vinden en krijgen we veel hulpvragen. Waar nodig en mogelijk, overleggen we  met de reguliere hulpverlening en werken we met hen samen.

Veel mensen hebben al één of meerdere van onze modules gevolgd. We horen getuigenissen dat deze modules levens veranderd hebben. We maken gebruik van eigen geschreven materialen.  Regelmatig organiseren we thema-avonden en toerustingen en we trainen mensen in  de gebedsbediening.

Toekomst

Komende tijd willen we ons team uitbreiden zodat we meer zorg kunnen bieden en trainingen verzorgen. 

We geloven dat God nóg meer zal gaan doen door gebed, omdat de Heer Jezus beloofd heeft dat we  grotere dingen zullen doen dan Hij gedaan heeft op aarde. 

Door de groei van het werk is het noodzakelijk om binnenkort het werk onder te brengen in ‘Stichting Crossing Point’. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze...

Johannes 14: 12a

Onze kernwaarden

Geloof

Kracht

Vrijheid

Vreugde

Vrede

Liefde