Over

Crossing Point is ontstaan vanuit geleverde geestelijke en psychosociale zorg in de Bron in Eindhoven. Vanaf ongeveer 2008 is hier een enorme toestroom geweest van mensen die tot geloof kwamen. Veel mensen bleken enorme ‘rugzakken’ met zich mee te dragen. We kregen te maken met misbruikslachtoffers, mensen die worstelden met trauma’s, identiteitsproblemen, occulte belasting, verslavingen etc. Dit heeft ertoe geleid dat het nodig was ons te bekwamen in allerlei vormen van zorg.

Er is vooral een grote ontwikkeling geweest op het terrein van de gebedsbediening. Door te leren bij andere bedieningen, te studeren in Gods woord en door leiding van de Heilige Geest hebben we veel geleerd over hoe in de kracht van de Heilige Geest te bidden voor mensen, om hen te leiden tot geestelijke vrijheid en herstel. Ons gebed is dat God ons mensen toevertrouwt die in de reguliere hulpverlening moeilijk genezing vinden. We zien die stroom langzaam op gang komen. Waar nodig zoeken we overleg met psychiaters of psychologen.

Door de veelheid van hulpvragen, die zich ondertussen niet meer beperkten tot vragen van mensen uit ‘de Bron’ én door een gebrek aan beschikbare bidders, ontstond de noodzaak de hulp efficiënter aan te pakken. Dit door bidders toe te rusten uit de eigen maar ook andere gemeentes. Het heeft er ook toe geleid dat we gekeken hebben welk ‘onderwijs’ we regelmatig moeten geven aan individuele cliënten. Deze onderwerpen hebben we geclusterd in zorgmodules die deze veel voorkomende thema’s behandelen.

We hopen door ons aanbod te kunnen zaaien wat we ontvangen hebben. Zo dragen we bij aan het herstel van mensen en geven we onze plaats in het Koninkrijk van God vorm.