Vergeving

Vergeven zijn en vergeving schenken zijn dé sleutels voor geestelijke vrijheid. Dit thema wordt vaak helaas slechts oppervlakkig benaderd. Hierdoor wordt er vaak minder geestelijke vrijheid ervaren dan wat God voor ons wenst.

In deze module nemen we in zes bijeenkomsten verschillende aspecten rondom vergeving met elkaar door. Tussen de bijeenkomsten in worden de onderwerpen nog een keer doorleefd door het doornemen van het boekje ‘Losgelaten.’

Tijdens de bijeenkomsten is er onderwijs waarbij de Bijbelse principes visueel gemaakt worden. Ook is er ruimte voor groepsgesprek. Gedurende de avond zullen we door gebed steeds ruimte geven aan de Heilige Geest om Zijn werk te doen in onze harten.

De onderwerpen die we met elkaar doornemen zijn:

  1. Gods vergeving voor ons
  2. Belemmeringen om Gods vergeving te ontvangen (of ervaren)
  3. Anderen vergeven
  4. Jouw vergeving, Gods zorg
  5. Zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt
  6. Een levensstijl van vergeving

Data 2022: nog niet bekend