Page under construction

  • Zorgmodules: deze modules helpen mensen om sterker in het leven te staan.
  • Toerusting: we organiseren evenementen voor toerusting rondom specifieke thema’s.

Een overzicht van de geplande programma’s vind je in de agenda