TRAINING

Bergen verzetten

Fundamenten van de gebedsbediening

Ontstaan

De cursus Bergen verzetten is ontstaan vanuit de behoefte aan een training in ministrygebed, met een stevig Bijbels fundament. 

De cursus draait al vanaf 2013, eerder onder de naam: ‘Climbing Mountains; Moving Mountains’

In 2022 is de cursus vernieuwd. Het boek ‘Bergen verzetten’ is uitgekomen en door het onderwijs hiermee te ondersteunen, kan er nu op de cursusavonden meer tijd besteed worden aan praktijk.

De training is geschikt voor zowel de beginnende als de meer ervaren gebedsbedienaar of hulpverlener.

Voor een open inschrijvingen-variant starten we bij de basis van de gebedsbediening. Als we gebedsteams van lokale kerken of organisaties trainen, stemmen we doel en start- niveau van te voren af.

Doel en doelgroep

De volgende onderwerpen komen aan de orde

 1. Identiteit:  God onze Vader; God in de hemel; De heilige God
 2. Koninkrijk:  Het koninkrijk van God; Bidden in de Naam van Jezus
 3. Gebedsbediening als hulpverlening: Hulpverlening; Mensbeeld, wereldbeeld en zorg
 4. Het geestelijke: De Heilige Geest; Toetsing; De gaven van de Heilige Geest 
 5. Macht en gezag: Macht en gezag; Wettige en wetmatige grond
 6. Gebondenheid: Gebondenheid; Macht over een ander? 
 7. Autoriteit: Binden en ontbinden; Gezagsgebieden; Ons gezag en onze kracht; Binden en ontbinden in de praktijk; Afgoden en territoriale machten
 8. Wat niet voor ogen is: Ziel, geest, geesten en hart; Ongerechtigheid
 9. Zegen en vloek: De kracht van woorden; Zegen en vloek; Generatiezegen en generatievloek; Het verbreken van vloeken
 10. Twee sleutels voor vrijheid: Vrijheid door te vergeven; Vrij worden van leugens
 11. Vrij van de gevolgen van zonden: Vrij van zonden; vrij van occulte gebondenheid
 12. Het gebroken hart: Vrij van innerlijke verwonding; Vrij van emotionele gebondenheid
 13. Lichamelijke genezing: Bidden voor lichamelijke genezing 

Praktisch

Een training op basis van open inschrijving duurt 8 avonden van 2.5 uur. Tussen de avonden door worden cursisten geacht de corresponderende hoofdstukken uit het boek te lezen.  Een cursus in een besloten groep wordt aangepast op de behoeften en dus ook de tijdsduur. 

Data open inschrijvingen training: zodra data en locatie bekend is, vind je de informatie in de agenda.

Bij interesse voor bijvoorbeeld een cursus in de eigen gemeente: