Uitgekozen voor de grondlegging
van de wereld

Efeze 1: 4

Onze identiteit in Christus is wie we werkelijk zijn in Gods oog. Omdat Hij onze Schepper is, is wat Hij zegt bepalend. Wie we zijn is anders dan wat we doen, hoe we heten, wat ons werk is of onze hobby. Het wordt niet bepaald door onze leeftijd of hoe we eruit zien. Het is zeker ook anders dan hoe we ons vaak voelen en anders dan hoe we vaak over onszelf denken. 

In deze module onderzoeken we onze identiteit in Christus en zullen we zien dat het God er álles aan gelegen was om ons te maken tot Zijn kinderen.

We verkennen gedurende vijf bijeenkomsten verschillende thema’s. Tussen de lesavonden door gaan we aan de hand van het boekje ‘De gevonden zoon.’, nogmaals door deze thema’s heen. Het onderwijs legt een Bijbelse basis en wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Tijdens de bijeenkomsten is er onderwijs, maar ook ruimte voor gesprek in groepen. Wellicht is het belangrijkste de tijd waarin de Heilige Geest door gebed werkt om ons bewustzijn van onze identiteit te versterken en ons innerlijk herstelt.

De vijf thema’s

1. Gods doel en motieven

2. Een nieuwe schepping

3. De weerbarstige praktijk

4. Neem je positie in

5. Zoonschap

  •  Voor actuele data van onze cursussen: