Identiteit

Onze identiteit in Christus is wie we werkelijk zijn in Gods oog. Omdat Hij onze Schepper is, is wat Hij zegt bepalend. Wie we zijn is anders dan wat we doen, hoe we heten, wat ons werk is of onze hobby’s, onze leeftijd of hoe we eruit zien. Het is zeker ook anders dan hoe we ons vaak voelen en anders dan hoe we vaak over onszelf denken. Als we weten wie we werkelijk zijn, zal dit invloed hebben op onze levenswandel.

In deze module onderzoeken we onze identiteit in Christus en zullen we zien dat het God er álles aan gelegen was om ons te maken tot Zijn kinderen. We verkennen gedurende vijf bijeenkomsten verschillende thema’s. Tussen de lesavonden door gaan we aan de hand van het boekje ‘De gevonden zoon.’, nogmaals door deze thema’s heen. Het onderwijs legt een Bijbelse basis en wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Tijdens de bijeenkomsten is er onderwijs, maar ook ruimte voor gesprek in groepen . Wellicht is het belangrijkste wel de tijd waarin de Heilige Geest door gebed kan werken om ons bewustzijn van onze identiteit te versterken.

De vijf thema’s:

  1. Gods doel en motieven
  2. Een nieuwe schepping
  3. De weerbarstige praktijk
  4. Neem je positie in
  5. Zoonschap

Data voorjaar 2022: maandagavonden:  25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5

Locatie: Pitstop (gebouw van De Hoop GGz), Grand Combin 2, 5624 NM Eindhoven

Tijd: van 20.00-22.00 Zaal open om 19.45

We bieden deze cursus gratis aan. Wel is het de bedoeling dat je de eerste avond het boekje ‘de gevonden zoon’ aanschaft (€15,-) Verder wordt er elke avond een collecte gehouden voor het werk van Crossing Point

Deze vijf avonden vormen samen één cursus. Let op: voor elke avond moet je apart inschrijven!

Inschrijven kan hier