Paulus gebruikt sterke taal als hij schrijft : ‘streef naar geestelijke gaven…’ (1 Ko 14: 1a). Deze opdracht is net zo reëel als welke andere opdracht in de Bijbel dan ook.

Op vijf maandagavonden willen we over deze gaven onderwijs geven en tijd nemen voor praktijk. We zullen samen ontdekken hoe mooi het is als Gods genade door ons heen werkt naar anderen, maar ook Zijn genade ontvangen door genezing, profetische woorden etc.