Training: de gaven van de Heilige Geest

Paulus gebruikt sterke taal als hij schrijft : ‘streef naar geestelijke gaven…’ (1 Ko 14: 1a). Deze opdracht is net zo reëel als welke andere opdracht in de Bijbel dan ook.

Op vijf maandagavonden willen we over deze gaven onderwijs geven en tijd nemen voor praktijk. We zullen samen ontdekken hoe mooi het is als Gods genade door ons heen werkt naar anderen, maar ook Zijn genade ontvangen door genezing, profetische woorden etc.

  • Sprekers Crossing Point: Hans Savert, Ingeborg de Jager
  • Gastsprekers: Maarten van Barneveld (genezing), Sander Wuister (profetie)
  • 7/3: Overzicht van de gaven, spreken in tongen, gave van geloof
  • 14/3: Profetie (1)
  • 21/3: Profetie (2)
  • 4/4: Genezing
  • 11/4: Alle gaven!

Het is nodig om voor elke avond apart te registreren! Let op: hoewel het mogelijk is om één of enkele avonden te volgen, is dit één training. Als de de avonden volgeboekt zijn, zullen we voorrang geven aan bezoekers die alle avonden willen komen.

Elke avond zal er een collecte gehouden worden om de kosten te dekken.