Welkom bij Crossing Point!

27 Februari thema-avond:
wetenschap vs. geloof: feit of fictie?

 Oversteekplaats

Crossing Point betekent oversteekplaats. Wij verwijzen hiermee naar de oversteek die christenen gemaakt hebben naar het Koninkrijk van God. Crossing Point is ontstaan vanuit de zorg die geboden werd aan mensen in de Bron in Eindhoven.

ons doel

Het is onze wens dat christenen leren wandelen in hun identiteit in Christus en tot het doel komen dat God voor hen heeft.

wat doen we

We bieden individuele zorg door middel van gebedsbediening en counseling. Omdat er veel zorgvragen zijn, rusten we ook teams van kerken toe om in de gebedsbediening te groeien. Door veel voorkomende zorgthema’s te combineren in groepsprocessen wordt zorg voor veel mensen toegankelijk gemaakt. Dit doen we door het aanbieden van modules die mensen kunnen helpen om steviger in het leven te staan.

Crossing Point wordt binnenkort omgezet in een zelfstandige stichting omdat het de groei van het werk dit noodzakelijk maakt.

 

 

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Cookies