Crossing Point

Getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde

Kolossenzen 1:13

De Heer Jezus gaf onderwijs over het evangelie van het koninkrijk: het goede nieuws dat God regeert. Als christenen leven we, hoewel het koninkrijk nog niet volledig gevestigd is op aarde, al in dat koninkrijk. De cultuur van  het koninkrijk is compleet anders dan die van de wereld. We rusten mensen toe om te leven binnen deze cultuur van het koninkrijk en deze verder te verspreiden.

Het evangelie van het koninkrijk

De kracht van het evangelie

De kern van het evangelie draait om Jezus Christus, het kruis en de opstanding . Menselijke wijsheid veroorzaakt dat het  kruis zijn inhoud verliest (1 Ko 1: 17-18). Wij houden ons vast aan de wijsheid van God die soms dwaas over zal komen bij mensen. Als de Heer Jezus iets zegt is het waar. Want Hij is Heer.  Deze houding dragen we binnen Crossing Point uit. 

God houdt van ons. Onze zonden zijn vergeven. Er is geen veroordeling meer als wij een beroep gedaan hebben op de Heer Jezus en Zijn werk aan het kruis. We mogen vrij zijn van  de tredmolen van angst, schuld, schaamte en veroordeling. Door onderwijs en gebed helpen we mensen hierbij.

Vrij van angst, schuld en schaamte

Veranderd denken

Als we tot geloof komen worden we een nieuwe schepping. Maar ons denken is niet meteen in overeenstemminge met wie we geworden zijn. We helpen mensen om hun denken en leven aan te passen in overeenstemming met wat God over ons zegt.

 Het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Behoud is een vertaling van het Griekse woord ‘Sozo’. Dat staat voor bevrijding, en genezing. Mensen die beschadigd zijn in deze wereld bieden we counseling en gebed aan zodat de kracht van het evangelie door mag breken tot genezing en bevrijding. Ook leren we mensen om keuzes te maken die heilzaam zijn voor hun ziel. Vergeving ontvangen en geven, is hierbij een belangrijk aspect.

Genezing van het gebroken hart

Geliefde kinderen van God

We zijn kinderen van God geworden. Hij heeft ons hier zelfs voor de grondlegging van de wereld toe bestemd. God houdt van ons omdat Hij dat wil en omdat Hij dat fijn vindt. We hebben een compleet nieuwe identiteit gekregen. Door gebed en onderwijs leren we mensen hierin te wandelen. Identiteit in Christus is dan ook een belangrijk thema in onze bediening.

Voor kinderen van God  heeft God een erfenis en Hij wil dat we leven vanuit die erfenis. Het onderpand van deze erfenis is de Heilige Geest. God de Heilige Geest, wil onze levens en onze natuurlijke bekwaamheden bekrachtigen en ons leren anderen te dienen met de bovennatuurlijke gaven van de Heilige Geest. Wij rusten mensen toe in de gaven van de Heilige Geest.

Leven met je erfenis

Bereik de wereld

God heeft voor al Zijn kinderen goede werken klaarliggen waarin we mogen wandelen. Deze werken zijn voor iedereen anders. We helpen mensen om  hun bestemming te ontdekken.