27 Februari 2023 Thema avond:

Wetenschap vs. geloof

Feit of fictie

 

Veel christenen in Nederland hebben een baan in de techniek, de zorg of het onderwijs. We werken bij de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We zijn (wellicht) degelijk opgeleid en kennen het klappen van de zweep in deze wereld: we weten hoe ‘de dingen nu eenmaal werken’.

Daarnaast proberen we ons geloof en ons dagelijks leven bij elkaar te brengen. Soms gaat dat prima, maar het kan ook problemen geven, zeker waar het zorg betreft.

De gemakkelijkste weg is de zaken te scheiden. Wetenschappelijke inzichten zijn immers ‘bewezen’? God is niet te bewijzen en geloof moet blijven binnen het domein van de kerk en religie. Lastige zorgsituaties worden door de kerk uitbesteed aan de GGZ en soms beschouwen we Bijbelse ideeën, zoals demonie, als achterhaald en als kwakzalverij. We kunnen ook het andere uiterste kiezen door alle wetenschappelijke inzichten als onzin te bestempelen. We gaan niet naar de dokter, maar we bidden. Want anders is er iets mis met ons geloof…

Is deze tegenstelling terecht? Hoe gaan we hiermee om?

We hebben twee sprekers bereid gevonden om ons in deze vragen mee te nemen: John Baak, huisarts, en Peter Dijkstra, leider van Cleansing Stream Nederland.

27 Februari 2023

Locatie: Jongerencentrum Pitstop, Grand Combin 2,  5624 NM Eindhoven

Zaal open: 19.30, Aanvang 20.00, Toegang: collecte

 

Sprekers

John Baak

Wetenschappelijke verlichting of verduistering?

John Baak is huisarts en heeft een praktijk in Kesteren. John is zich zeer bewust van de invloed van de onzichtbare wereld en geeft zijn christen-zijn praktisch handen en voeten. Hij is internationaal spreker in kerken en op conferenties. 

Peter Dijkstra

Discipelschap, demonie en geestelijk welzijn in de kerk 

Peter Dijkstra is de leider van Cleansing Stream Nederland, een  interkerkelijke discipelschapsbediening. Peter heeft jarenlang gewerkt als preventiemedewerker drugs en alcohol bij Stichting Voorkom. Hij is de auteur van het boek ‘Vallen en opstaan’.