Crossing Point hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Crossing Point verwerkt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Crossing Point je over de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Crossing Point worden aangeboden op www.crossingpoint.nl en www.crossingpoint.eu

1. Uitleg registratie persoonsgegevens

Doel
Crossing Point verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.crossingpoint.nl of www.crossingpoint.eu, ga je akkoord met deze privacyverklaring en geeft je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Crossing Point zal je gegevens alleen gebruiken voor de daarbij behorende doelen, hieronder aangegeven:

Abonnees nieuwsbrief
Abonnees op onze Nieuwsbrief ontvangen deze op het moment dat er relevant nieuws is. In deze nieuwsbrief zullen we informeren over onze activiteiten, resultaten daarvan en eventueel nieuwe producten onder de aandacht brengen. Wij zullen hierbij de volgende gegevens registreren: voornaam, achternaam en e-mailadres. Afmelden voor de nieuwsbrief kan door een email te sturen naar info@crossingpoint.nl

met in de titel: ‘afmelding nieuwsbrief’.

Deelnemers aan modules en trainingen

Voor deelname aan onze modules, trainingen en andere activiteiten vragen wij gegevens om de deelnemers vervolgens te kunnen bereiken. Eventueel worden de voornaam en achternaam gebruikt om naambadges te maken die de deelnemers dragen tijdens deze activiteiten. Voor het aanmelden van onze activiteiten registreren wij de volgende gegevens: Voornaam, achternaam, e-mailadres. Verder vragen we deelnemers om het telefoonnummer en de naam van de kerkelijke gemeente die men mogelijk bezoekt.

Foto en beeldmateriaal

Crossing Point maakt gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s m.b.t. trainingen en modules. Dit is voor ons van groot belang om mensen een indruk te geven van ons werk. We vragen vooraf aan betrokkenen toestemming om gebruik te mogen maken van foto’s en video’s (waarop zij voorkomen) op kanalen zoals Facebook, Instagram, YouTube, e-mail en eventueel drukwerk. Crossing Point zal zorgvuldig omgaan met het vastgelegde beeldmateriaal.

Zorgvragers

Het is mogelijk via de site een zorgaanvraag te doen. Hiervoor vragen wij voornaam, achternaam, en emailadres en telefoonnummer. Verder vragen wij om de naam van de kerkelijke gemeente die men mogelijk bezoekt. Dit zodat we de zorgvragers kunnen bereiken en iets weten van de achtergrond.  

Als wij mensen in zorg hebben worden alle gegevens digitaal op een goed beveiligde server opgeslagen in een afgeschermd systeem, waar alleen direct betrokken zorgverleners toegang hebben. Mocht je inzage in deze gegevens willen, deze willen wijzigen of laten verwijderen? Dan kun je dit per e-mail of schriftelijk doen: privacy@crossingpoint.nl

2. Gebruik gegevens

Crossing Point gebruikt uitsluitend je gegevens voor

  • Communicatiedoeleinden zoals bevestiging van een aanmelding, een nieuwsbrief of voor ander contact ten behoeve van het relatiebeheer.
  • Het waar aan de orde is, sturen van facturen.
  • Intern beheer.
  • In zorgtrajecten door slechts die hulpverleners die direct bij iemand betrokken zijn om continuïteit en kwaliteit te waarborgen.
  • Het doen uitoefenen van accountantscontrole.

3. Doorgifte aan derden

Crossing Point geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging van gegevens

Crossing Point maakt, voor zover dat redelijkerwijs verlangd mag worden, gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot je gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Crossing Point ontvangt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@crossingpoint.nl

5. Beschikbaarheid en wijziging van je gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in je persoonsgegevens die we verwerken. Ook kun je een verzoek doen om je gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar privacy@crossingpoint.nl. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te verwijderen, kun je geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van je persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

6. Website

Cookies
Het is mogelijk dat Crossing Point tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaat type, gebruik webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. Klik hier voor meer informatie over de cookies. De cookies worden niet gedeeld met Google Analytics.

Externe internetpagina’s
Onze website bevat enkele links naar externe internetpagina’s. Crossing Point is niet aansprakelijk voor het gebruik of inhoud van deze internetpagina’s.

Beveiliging van de site

De site www.crossingpoint.nl wordt beveiligd met beveiligd met reCAPTCHA.

7. Bewaartermijn

Crossing Point zal de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen verwijderen:

Abonnees nieuwsbrief
Op het moment dat een abonnee zich afmeldt voor de nieuwsbrief zal het e-mailadres van deze persoon binnen 7 werkdagen uit het systeem worden gehaald en worden verwijderd. Deze gegevens worden daarna niet bewaard.

Deelnemers aan trainingen en zorgmodules
Algemene gegevens (naam, achternaam, woonplaats en e-mailadres) zullen we maximaal drie jaar bewaren.

Zorgvragers

Na afronding van een zorgtraject worden inhoudelijke  notities na zes maanden verwijderd. Dit is een termijn waarin we redelijkerwijs kunnen verwachten dat de zorg daadwerkelijk definitief afgesloten kan worden. De algemene gegevens (naam, achternaam, emailadres) zullen we maximaal drie jaar bewaren.

8. Wijziging privacyverklaring

Crossing Point behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Aan het eind van elke kalendermaand wordt de privacyverklaring geactualiseerd. Als dit niet gebeurt blijft deze zoals op de site beschreven geldig. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.crossingpoint.nl of www.crossingpoint.eu gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.

9. Contactgegevens

Wil je in contact met ons komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Mail dan naar privacy@crossingpoint.nl