Page under construction

Geloof

God kan alles. Hij is altijd goed en de de Heer Jezus heeft gezegd dat we grotere dingen zullen doen dan Hijzelf. God heeft ervoor gekozen om ons te redden door geloof. Wij geloven wat Hij zegt en hebben ervoor gekozen om Zijn woord en beloften te zetten boven onze ervaring of de omstandigheden, Dit houdt in dat we soms geloofsrisico’s nemen. 

Vrijheid

Vreugde

Vrede

Liefde

Kracht