Moving Mountains is het vervolg op ‘Climbing Mountains’. Deze cursus rust toe voor het bidden voor bevrijding en genezing. Eerst worden er een aantal belangrijke basis thema’s behandeld: wetmatige grond, gebondenheid, binden en ontbinden, ziel-geest-hart en andere geesten, ongerechtigheid, zegen en vloek.
Na deze thema’s behandelen we hoe te bidden voor vrijheid van: onvergevingsgezindheid, de leugen, de zonde, gevolgen van innerlijke verwonding, emotionele gebondenheid, gebondenheid door occulte praktijken.

De avonden bestaan uit interactief onderwijs en praktijk. Praktijk wordt vormgegeven met behulp van casussen en gebed voor elkaar. Tussen de lessen door wordt aangeraden telkens enkele hoofdstukken uit het bijbehorende boek te lezen.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor ieder die zich wil verdiepen in gebedsbediening (ministry gebed) of pastoraal gebed. Omdat we voortbouwen op eerder besproken principes, is deze cursus alleen te volgen na het volgen van ‘Climbing Mountains’, of na aantoonbare toerusting elders.

Enige geestelijke stabiliteit is voor deze cursus wenselijk. We merken dat God niet zelden deelnemers, gedurende de cursusavonden tot meer vrijheid en herstel leidt. Dit is dan een éxtra zegen, maar het hoofddoel van de avonden is toerusting. Blijkt gedurende de avonden dat er dingen bovenkomen die extra aandacht vragen dan zullen we proberen af te stemmen of en hoe daar mogelijkheden voor zijn.

Praktische details

Deze cursus bestaat uit zeven maandagavonden van 20.00 tot 22.30.

Nieuwe data nog niet bekend.

Locatie: Gebouw van Pitstop/de Hoop, Grand Combin 2 Eindhoven

Investering: € 85,- inclusief cursusboek, koffie en thee. Als het bedrag een probleem is, neem vóór inschrijving contact op.

Voor meer informatie en inschrijven: contact