Behalve de mogelijkheid om de cursus in Eindhoven te volgen, is het ook mogelijk dat de cursus georganiseerd wordt in een lokale gemeente of in een samenwerking van verschillende lokale gemeentes. Er zal dan vooraf een gesprek plaatsvinden waarin verkend wordt wat er in een gemeente al bekend is m.b.t. deze materie. Op deze manier kan de cursus/toonzetting daar zo goed mogelijk op aangepast worden.

In overleg kunnen we kijken of we het format van avondonderwijs vasthouden of uitwijken naar andere vormen (bijvoorbeeld enkele zaterdagen of vrijdag/zaterdag combinaties)

Om e.e.a. vorm te geven vragen we deze lokale gemeente zorg te dragen voor de administratie van de inschrijvingen. Ook vragen we het beschikbaar stellen van faciliteiten en indien gewenst het verzorgen van koffie, thee of lunch o.i.d.

Investering:

De investering voor deze cursus is in overleg. Bedrag wordt vastgesteld op basis van aantal deelnemers en afstand.

Bij interesse: neem contact op.