Cursus gebedsbediening

Climbing Mountains, Moving Mountains

Climbing Mountains, Moving Mountains is een cursus in gebedsbediening. De cursus is ontstaan vanuit de behoefte mensen met weinig tot geen achtergrondkennis of ervaring op dit gebied, op te leiden te bidden voor bevrijding en genezing. In de cursus wordt gepoogd zo goed mogelijk het Bijbelse fundament te leggen en wordt er gebouwd naar het punt dat men klaar is in een gebedsteam te dienen of in de eigen gemeente een team te starten.

De cursus bestaat uit twee modules en wordt jaarlijks in Eindhoven in een interkerkelijke opzet gegeven. Als er voldoende inschrijvingen zijn is het echter ook mogelijk de training te organiseren in een andere plaats in een lokale gemeente of samen met meerdere gemeentes. Voor meer info daarover klik hier

Module 1: Climbing Mountains.

Deze module legt de basis voor de gebedsbediening.

Meer info en inschrijving: hier

Module 2: Moving Mountains.

In deze module leren we bidden voor bevrijding en genezing

Meer info en inschrijving: hier